Het effect van Mindfulness is de afgelopen 25 jaar veelvuldig wetenschappelijk onderzocht. Inmiddels zijn er honderden studies gepubliceerd over de effecten van Mindfulnessinterventies. Onderzochte Mindfulnesstrainingen zijn onder andere de Mindfulness-based stress reduction (MBSR), de Mindfulnessbased cognitive therapy (MBCT) en de dialectical behaviour therapy (DBT). De resultaten van deze onderzoeken onderschrijven de positieve ervaringen van deelnemers. Inmiddels wordt deze training op veel plaatsen binnen de reguliere gezondheidszorg aangeboden. In Nederland wordt aan verschillende universiteiten onderzoek gedaan naar de effecten van aandachttraining

Hier volgt een korte samenvatting van de belangrijkste studies en overzichtsstudies, opgesteld door Rob Brandsma.

 

Samenvatting

 

Vanaf het begin is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de positieve effecten van Mindfulnesstraining.  Onderzoek laat zien dat Mindfulness effectief is zowel in een “normale” populatie als bij groepen in een therapeutische setting. Mindfulness zorgt voor een hogere kwaliteit van leven en brengt positieve veranderingen teweeg in cognitief en neurobiologisch functioneren. Tevens transformeert Mindfulness de manier waarop iemand naar zichzelf en naar de wereld kijkt en daar vervolgens op reageert. Deze brede werkzaamheid zorgt ervoor, dat Mindfulness toepasbaar is bij een grote verscheidenheid aan problematiek.

Verschillende onderzoeken tonen aan dat Mindfulness positieve veranderingen teweeg brengt bij een grote hoeveelheid verschillende psychische stoornissen en medische condities. Mindfulness is bij de behandeling van bepaalde problematiek zelfs superieur aan andere behandelmethoden.

 

Neurofysiologie en hersenactiviteit

 

Ivanovski en Malhi (2007) stelden een overzichtsstudie op over inzichtmeditatie, Mindfulness en

neurofysiologische effecten. Neurologische effecten kunnen worden gemeten met elektro-encefalografie en functionele magnetische resonantie (fMRI) -beelden. Een belangrijk onderzoek uit de overzichtstudie is het onderzoek van Dunn en collega’s (1999). Zij ontdekten dat Mindfulness zorgde voor onder andere meer theta, alpha en gamma activiteit in de hersenen. De theta activiteit hing sterk samen met ervaring in meditatie. Deze bevindingen wijzen op verhoogde aandacht, alertheid en cognitieve activiteit (taken, werkgeheugen) na het praktiseren van Mindfulness.

Davidson en collega’s (2003) voerden een gerandomiseerd onderzoek uit naar de effecten van Mindfulness op hersenactiviteit. Na afloop van de Mindfulnesstraining constateerde Davidson een grotere activiteit in de voorste linkerhersendelen, hetgeen wordt geassocieerd met emotiegerelateerde hersenactiviteit. Dit syteem vervult een belangrijke rol in het reguleren van emoties.

 

Aandacht en concentratie

 

Het onderzoek van Valentine en Sweet (1999) liet zien dat Mindfulness mediterenden significant beter presteerden bij concentratie-testen. Verder toonden Jha, Krompinger en Baime (2007) aan dat mensen na een Mindfulnesstraining beter hun aandacht konden richten op het huidige moment. Tang en collega’s (2007) vonden dat de Mindfulness beoefenaars significant beter presteerden in de uitvoerende aandachtstaken in vergelijking met een controlegroep die ontspanningstraining kreeg.

 

 

 

Contact Ons

 Thuiskomen

Locaties:

Psychologenpraktijk Guusta Zuurbier | Damshoekweg 2 |  Den Nul/Olst | 06-36145090 | 

Annahuis | De Plas | Raalte | 06-36145090 |

Yogica | Brinkgreverweg 13 | Deventer | 06-52058557 |

Samudaya praktijk voor integratieve psychotherapie | H.G. Gooszenstraat 1 | Deventer | 06-19664277 |

 

Mail ons gerust voor een afspraak

Uw Naam (*)
Vul a.u.b. uw volledige naam in hier!
Uw Email (*)
Vul a.u.b. uw e-mailadres in hier!
Onderwerp (*)
Vul a.u.b. uw onderwerp in hier!
Bericht (*)
Vul a.u.b. uw bericht in hier!
Type de letters over (*) Type de letters over
Probeer nogmaals